top of page

Færdselsrelateret førstehjælp

Vores Førstehjælpsinstruktører er uddannet og godkendt af DFR (Dansk Førstehjælps Råd) og opretholder medlemsskab af FSFI (Foreningen af Selvstændige Førstehjælps Instruktører) som er samarbejdsorganisation med DFR
Det sikrer korrekt Førstehjælps undervisning og høj kvalitet.

Kurset i færdselsrelateret førstehjælp er en obligatorisk del af kørekortuddannelsen, jf. kørekortbekendtgørelsen. Dette 8-timers certificerede program, godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, er nøje inddelt i to moduler:

 • Det første 4-timers modul fokuserer på færdselsrelateret førstehjælp, udstyrende kursister med færdigheder til at håndtere nødsituationer i trafikken.

 • Det andet modul, ligeledes på 4 timer, er dedikeret til førstehjælp ved hjertestop, en vital kompetence for enhver kommende bilist, motorcyklist eller traktorfører. Dette kursus er ikke blot ideelt, men en essentiel forudsætning for at opnå kørekort, sikrende at alle nye førere er forberedt til at yde effektiv førstehjælp under alle forhold på vejen.

4 timers færdselsrelateret førstehjælp:

 • Forebyggelse med materialet fra ”Rådet for Sikker Trafik” og Dansk Førstehjælps Råd

 • Håndtering af trafikulykker ud fra førstehjælpens hovedpunkter

 • Nødflytning fra bil og sikkerhed på ulykkessted

 • Førstehjælp til hyppigst forekomne skader ved trafikulykker

4 timers førstehjælp ved hjertestop:

 • Genkendelse af hjertestop

 • Alarmering af nødtjenester 

 • Udførelse af Hjerte-Lunge-Redning (HLR) med brystkompressioner og kunstigt åndedræt

 • Anvendelse af hjertestarter  (AED)

 • Sikkerhedsforanstaltninger under førstehjælp for at beskytte både hjælper og patient

 • Standard genoplivningsprocedurer og -protokoller

 • Overvågning og støtte af patienten 

 • Håndtering af følelsesmæssig påvirkning ved at yde førstehjælp

Efter gennemført kursus vil alle deltagere få tilsendt et førstehjælpsbevis udstedt af instruktøren og godkendt af Dansk Førstehjælps Råd. 

bottom of page